SEURAN TOIMINTAStipendirahasto (Avautuu PDF tiedostona)


SUKUTIETOJEN KERÄÄMINEN


Sukuseurojen perustehtäviin kuuluu edellisten sukupolvien selvittäminen. Kun Hintikka-Suku Ry. perustettiin vuonna 1985, seuran perustamisen aloitteentekijä ja ensimmäinen puheenjohtaja, jo poismennyt kunniajäsen Pentti Hintikka teetätti selvityksen sukututkija Seppo Sampiolla Hintikka-suvun varhaisemmista vaiheista.  


Hintikan suvusta olivat keränneet aineistoa useat suvusta kiinnostuneet henkilöt, etenkin sukuseuran nykyiset kunniajäsenet Alli Hintikka sekä myös Anni Haapamäki (o.s. Hintikka) ja Helvi Ritvanen (o.s. Hintikka). Näiden aineistojen pohjalta, sukuseuran tilaamana Terhi Nallinmaa-Luoto selvitti suvun varhaisimpia sukupolvia 1500-luvulta 1700-luvulle asti. Nämä selvitykset on julkaistu Hintikka-Suku Ry:n tiedotuslehdessä numeroissa 2/1988, 3/1989, 4-5/1989.


Sukutietojen keräämistä jatketaan edelleen, mutta nyt kiinnostuksen kohteena ovat 1900-luvulla syntyneet ja eläneet henkilöt aina nykyhetkeen saakka. Lisää aiheesta aineiston kerääminen -sivulla.


SUKUTIEDOT KOOTTIIN KIRJOIKSI


Kun sukuamme koskevaa aineistoa oli kerääntynyt varsin paljon, sukuneuvosto päätti 7.3.1997 kokouksessaan ryhtyä toimenpiteisiin sukukirjan toimittamiseksi. Tämän jälkeen etenkin sukuseuran sihteeri Juhani Hintikka ja sukuneuvoston jäsen Heikki Hintikka keräsivät laajalti aineistoa 1700-, 1800- ja 1900-luvulla eläneistä Hintikka-suvun eri haaroista. Sukuneuvoston jäsen Jaakko Hintikka on tallentanut tämän aineiston PAF-sukututkimusohjelmaan, (jonka voi maksutta käydä lataamassa internetistä osoitteesta http://www.familysearch.org/ ja valitsemalla sivun yläosan valikkoriviltä kohdan "order/download products").


Koska osoittautui, että Rautalammin Matti Hintikasta 1500-luvulla lähtevä suku käsitti tuhansia henkilöitä, joiden henkilötietojen hankkiminen täydellisenä nykypäivään asti olisi ollut vaikeata käytettävien resurssien puitteissa, sukuneuvostossa päätettiin, että ensi vaiheessa julkaistaan varhaisempia polvia käsittelevä aineisto 12. polveen asti, mikä ajallisesti vastaa eri sukuhaaroista riippuen noin 1800-luvun loppua tai 1900-luvun alkua. Näin rajoitettunakin nyt tässä julkaistava aineisto käsittää kolmatta tuhatta henkilöä. Jos työtä olisi jatkettu nykyisiin 14.-15. sukupolviin, henkilömäärä olisi lisääntynyt arviolta parilla tuhannella henkilöllä, joista tietojen hankkiminen olisi ollut vaikeampaa myös esim. kirjan laatimisen aikana voimaan tulleiden mm. henkilörekisterisäännösten johdosta.


Ensimmäinen sukukirja julkaistiin 2002 Korpilahden sukujuhlien yhteydessä. Kirja sisältää Hintikat miespuolisten linjaa seuraten vuosilta 1500-1900.


HINTIKKA-NIMEN HISTORIA JA LAAJUUS


Tämä sukukirja käsittelee Rautalammille 1500-luvun keskivaiheilla ilmaantuneen Matti Hintikan jälkeläisiä. Hän lienee syntynyt vuosien 1525-1535 paikkeilla ja hän oli isäntänä nykyisen Konneveden kirkonkylän keskustassa sijainneessa Sydänmaahintikan talossa vuonna 1565. Talo tunnetaan siellä vuodelta 1561. Matti Hintikka toimi lautamiehenä vuonna 1572 ja lienee ollut verotietojen perusteella suhteellisen varakas. Sukunimen kirjoitusasu vaihtelee vanhoissa asiakirjoissa melko paljon: Hinntzicka, Hintzicka, Hinzicke Hijntzicka ja vakiintui myöhemmin Hindicka-Hindikan kautta Hintikka nimeksi.


Matti Hintikan Hintikka-nimisiä jälkeläisiä on voitu selvittää noin parituhatta henkilöä. Vuoden 2002 alussa Väestörekisterissä oli 1138 Hintikka-nimistä henkilöä, joista miehiä 567 ja naisia 571. Entinen nimi Hintikka oli oli 373 henkilöllä, joista naisia 357 ja miehiä 16. Näistä ulkomailla oli 20 ja Suomessa 353. Luvuissa on huomattava, että rekisteriä alettiin pitää vasta 1960-70 lukujen vaihteesta alkaen. Väestörekisterin mukaan ennen vuotta 1944 syntyneitä Hintikoita on eniten Rautalammilla 116 henkeä, toiseksi eniten Hankasalmella 49 ja Konnevedellä 37. Sen sijaan vuoden 1966 jälkeen syntyneitä on eniten  Helsingissä 49, sitten Jyväskylässä 35 ja Laukaassa 29.


Sukua on pidettävä keskisuurena, sillä se ei kuulu läheskään 100 suurimman sukunimen joukkoon. Tämänhetkisten selvitysten perusteella näyttää siltä, että jokseenkin kaikki nykyiset Hintikat on johdettavissa Matti Hintikasta, tosin täyttä varmuutta asiasta ei ole. Kuitenkin sukua on pidettävä varsin yhtenäisenä, sillä läheskään kaikilla näin laajan, vanhan, 1500-luvun keskivaiheilta peräisin olevan suomalaisen sukunimen haltijoilla ei ole osoitettavissa yhtä kantaisää.HINTIKKA -suku ry:n säännöt (Avautuu PDF tiedostona)