HINTIKKA-suku ry:n sukupäivät 2014


Kuluvan vuoden sukupäivät pidettiin 12.-13. heinäkuuta Laukaan Kuusan kylässä Varjolan Tilan Matkailu Oy:n tiloissa, luonnonkauniin kosken rannalla. Sää suosi tilaisuutta. Kyseisen viikonlopun aikana oli lämmintä ja aurinko paistoi siniseltä taivaalta.

Lauantaina kokoonnuttiin iltapäivällä. Majoittumisen jälkeen tehtiin lähimaastossa muutaman kilometrin mittainen patikkaretki, jonka yhteydessä paistettiin makkaroita ja syötiin eväitä.


Sillä aikaa oli tilan savusauna lämmitetty valmiiksi saunojia varten. Ilta kului saunoen, järvessä uiden, porealtaassa istuskellen ja taas sama uudelleen... Ilta päättyi Navettaravintolassa nautittuun erinomaiseen maalaisillalliseen.

Sunnuntaina aamu alkoi aamiaisella, jonka jälkeen ohjelmassa oli jumalanpalvelus Laukaan kirkossa.

Tällöin mukaan olivat liittyneet päiväkokoukseen tulijat. Iltapäivän ohjelma alkoi Navettaravintolassa yhteisellä Talonpojan lounaalla.

Lounaan jälkeen pidettiin sukujuhla, jossa meille tuotiin Laukaan kunnan tervehdys ja esiteltiin uutta Etelä-Konneveden kansallispuistoa. Tämä kansallispuisto on sikäli mielenkiintoinen, että tänne Konneveden rantamille olivat 1500-luvulla esi-isämme tulleet Pälkäneeltä.

Hintikka-suvun 15. sääntömääräisessä sukukokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Kokouksessa esiteltiin ja hyväksyttiin kahden viime vuoden toimintakertomukset ja tilinpäätökset. Nämä on esitelty edellisessä lehdessä.

Toimintasuunnitelma vuosiksi 2014 - 2015 hyväksyttiin.

Siinä jäsenmaksut säilyivät ennallaan. Vuosi 2015 on seuran 30-vuotisjuhlavuosi. Tällöin lehti ilmestyy vain kerran ja siitä pyritään saamaan juhlaa vastaava numero. Juhlavuoden kunniaksi uusitaan myös suvun kotisivut.

Sukuneuvoston puheenjohtajana jatkaa Ilkka Niiranen, Keuruu, Leskelä. Muut neuvostoon valitut jäsenet ovat:

Anna-Maija Hintikka, Joroinen, Matoniemi

Jaakko Hintikka, Suolahti, Matoniemi

Pekka Hintikka, Rautalampi, Pakarila

Ilpo Hintikka, Jyväskylä, Piilumäki

Pirkko Kalliola, Jyväskylä, Uuralahti

Anne Virtanen, Heinola, Piilumäki (uusi)

Eino Hintikka, Jyväskylä, Vanginpää (uusi)

Risto Hintikka, Laukaa, Piilumäki (uusi)

Toiminnan tarkastajiksi valittiin Jussi Elias Hintikka ja Aila Siekkinen. Varalla ovat Merja ja Carl Sundman.

Sukupäivän aikana oli myös perinteiset arpajaiset, joissa oli runsaasti palkintoja. Pääpalkintona suvun väreihin tehty torkkupeitto.

Iltapäivä päättyi päätöskahviin.


Ilkka Niiranen puheenjohtaja   


 SUKUKOKOUKSEN ESITYSLISTA


Hintikka-suku ry:n sääntömääräinen varsinainen sukukokous pidetään 13.07.2014. Viidestoista

(15.) sukukokous alkaa sukujuhlan päättymisen jälkeen, klo 14.00.

1 § Sukuneuvoston puheenjohtaja Ilkka Niiranen avaa kokouksen tervetulotoivotuksin.

Muistetaan poisnukkuneita.

2 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Todetaan osallistujat.

3 § Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjan tarkastaja-ääntenlaskijat.

4 § Hyväksytään kokouksen työjärjestys puheenjohtajan esittämässä muodossa.

5 § Esitellään Sukuneuvoston laatima toimintakertomus vuosilta 2012 - 2014.

Hyväksytään toimintakertomus.

6 § Esitellään tilit ja tilinpäätös vuosilta 2012 - 2013. Luetaan toiminnantarkastajien

lausunto.

7 § Tilinpäätöksen hyväksyminen. Vastuuvapauden myöntäminen sukuneuvostolle.

8 § Jäsenmaksun vahvistaminen sukuneuvoston esityksen mukaisesti.

Vuosimaksu on 15.00 e jäseneltä, ainaisjäsenmaksu 150.00 e. Alle 25-v on

nuorisojäsen, vuosimaksu 5.00 e.

Liittymismaksua ei peritä.

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenten jäsenyys on maksuton.

9 § Sukuneuvoston esityksen mukaisesti päätetään, ettei sukuneuvoston jäsenille

makseta kokouspalkkiota.

Matkakorvaukset valtion II lk:n mukaan, mikäli laskutetaan.

10 § Vuosien 2014 - 2015 toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen.

11 § Valitaan seuran puheenjohtaja seuraavaksi toimintakaudeksi 2014 - 2015.

(Päättyvän kauden puheenjohtajana on toiminut Ilkka Niiranen, Keuruu, Leskelä)

12 § Valitaan sukuneuvoston jäsenet toimikaudeksi (2014 - sukukokous 2016)

kahdeksan jäsentä. Päättyvän kauden jäsenet olivat:

- Anna-Maija Hintikka, Joroinen, Matoniemi

- Esa Hintikka, Hyvinkää, Piilumäki

- Jaakko Hintikka, Suolahti, Matoniemi

- Pekka Hintikka, Rautalampi, Pakarila

- Marjo Taipale, Leppälahti, Piilumäki

- Ilpo Hintikka, Jyväskylä, Piilumäki

- Pirkko Kalliola, Jyväskylä, Uuralahti

- Kalevi Oksanen, Nurmijärvi, Sydänmaahintikka

13 § Valitaan toiminnantarkastajat vuosiksi 2014 - 2015

(Päättyvällä kaudella: Katriina ja Erkki Malste, varalla Jussi Elias Hintikka ja

Pirkko Niiranen)

14 § Muut asiat

15 § Kokouksen päättäminen


TOIMINTAKERTOMUS VUOSILTA 2012 - 2014

YLEISTÄ


Sukukokouksessa 22.07.2012 sukuneuvostoon valittiin toimikaudelle 2012 - 2014:

Puheenjohtajaksi:

Ilkka Niiranen, Keuruu, Leskelä

Jäsenet:

Anna-Maija Hintikka, Joroinen, Matoniemi

Esa Hintikka, Hyvinkää, Piilumäki

Jaakko Hintikka, Suolahti, Matoniemi

Marjo Taipale, Leppälahti, Piilumäki

Pekka Hintikka, Rautalampi, Pakarila

Ilpo Hintikka, Palokka, Piilumäki

Pirkko Kalliola, Jyväskylä, Matoniemi

Kalevi Oksanen, Nurmijärvi, Sydänmaahintikka

Toiminnantarkastajiksi valittiin Erkki ja Katriina Malste, varalle Jussi Elias Hintikka ja Pirkko Niiranen.

Sukuseuran tiedotuslehti ilmestyi kaksi kertaa vuodessa.

Sukuseura on jäsenenä Suomen Sukuseurojen keskusliitossa ja puheenjohtaja Ilkka Niiranen kutsuttiin

keskusliiton hallitukseen kolmivuotiskaudeksi 2013 - 2016.

Sukuseura kuuluu myös Sisä-Savon perinneyhdistykseen, jonka hallitukseen kuuluu Pekka Hintikka.


SUKUNEUVOSTON KOKOUKSET


Sukuneuvosto valitsi ensimmäisessä kokouksessa varapuheenjohtajaksi Anna-Maija Hintikan, rahastonhoitajaksi

Marjo Taipaleen ja sihteeriksi Esa Hintikan. Esan sairastuttua sihteerin tehtävään

valittiin Pirkko Kalliola. Lehden toimitussihteerinä on toiminut Sari Hintikka.

Sukuneuvosto on pitänyt neljä kokousta.


SUKUSEURAN JÄSENET


Sukuseuran edellinen puheenjohtaja Kalevi Oksanen nimitettiin 22.07.2012 seuran kunniajäseneksi.

Kunniapuheenjohtajaksi on aikanaan nimitetty Eino Hintikka.

Kunniajäseniä on 9: Ossi Hintikka, Erkki Hintikka, Jaakko Hintikka, Heikki Hintikka, Veikko Hintikka,

Pekka Hintikka, Onerva Hintikka, Eero Hintikka ja Kalevi Oksanen.

Ainaisjäseniä on seitsemän: Eino Hintikka, Heikki Hintikka, Irma Hintikka, Markku Hintikka, Arja

Kullas, Heikki ja Anna-Maija Hintikka.

Jäseniä oli vuoden 2013 lopussa 240 kpl. Jäsenrekisteriä puhdistettiin vuoden 2013 aikana. Rekisteristä

poistettiin 70 nimeä: kuolleet, osoite tuntematon tai jäsenmaksun maksamattomuuden vuoksi.

Maksamattomille lähetettiin kaksi maksumuistutusta ennen poistoa.


SUKUSEURAN TALOUS


Jäsenmaksuksi päätettiin vuoden 2012 sukukokouksessa 15.00 e/vuosi ja ainaisjäsenmaksuksi

150.00 e. Alle 25-v on nuorisojäsen, jonka jäsenmaksu on 5.00 e/vuosi.

Sääntöjen mukaan kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenten jäsenyys on maksuton.


  
Myyntituotteet


Seuralla on myyntituotteina Ossi Hintikan suunnittelemat pienoislippu (25.00 e), isännänviiri (75.00

e) ja rintamerkki (3.00 e). Postikulut lisätään hintoihin.

Hintikka-suvun Sukukirjan I-osan (1500 - 1900) uusintapainos ilmestyy tänä vuonna ja II-osaa

(1900 - 2000) on saatavana sukuneuvoston jäseniltä. Kirjat maksavat 35.00 e/kpl.


TOIMINTASUUNNITELMAVUOSILLE 2014 – 2015

YLEISTÄ


Hintikka-suku ry:n toiminta jatkuu seuran sääntöjen määräämällä tavalla.

Toiminnan pääpaino on edelleen Hintikoiden sukuyhteyden ylläpitämisen ohella sukututkimus. Tavoitteena

on edelleen on kerätä Hintikka-sukua koskevaa aineistoa mahdollisimman kattavasti. Tässä työssä jäsenistön

ja kaikkien Hintikka-sukuisten toivotaan tekevän yhteistyötä.

Kiinnostavaa aineistoa omien sukulaistensa vaiheista ja elämästä voi saada esimerkiksi haastattelemalla vielä

elossa olevia vanhempiaan ja isovanhempiaan sekä laatimalla näin saaduista tiedoista kertomus oman perheen

historiasta. Kertomuksien laajuuden jokainen kirjoittaja määrittelee itse. Kertomuksia voi elävöittää valokuvilla

niin nykypäivästä kuin varhaisemmilta vuosikymmeniltä.

Jäseniä aktivoidaan tekemään lähisukunsa tutkimusta ja sukuperinteen tallentamista sekä kokoamaan valokuvia,

joita voidaan julkaista myös tiedotuslehdessämme.

Ensimmäisen sukukirjan toista painosta, Suur-Rautalammin Hintikat (vuodet 1500 - 1900) sekä toista osaa

(vuodet 1900 - 2000) toivotaan mahdollisimman monen Hintikka-suvun jäsenen hankkivan kirjahyllyynsä tai

Sukulaisilleen.


JÄSENET JA JÄSENMAKSUT


Jäsenluetteloa pitää ajan tasalla Jaakko Hintikka. Rahastonhoitaja kerää jäsenmaksut kalenterivuosittain.


TIEDOTTAMINEN


Sukuseuran jäseniin pidetään yhteyttä julkaisemalla suvun tiedotuslehteä. Tiedotuslehti ilmestyy tulevina

vuosina kerran tai kaksi kertaa vuodessa riippuen aineistosta sekä talouden suomista mahdollisuuksista.

Suvun tiedotuslehti on ilmestynyt tähän mennessä 41 kertaa.

Hintikka-suvun kotisivut uusitaan.


KOKOUKSET


Sääntömääräinen eli viidestoista sukukokous pidetään vuoden 2016 kesällä.

Sukuneuvosto kokoontuu esimiehen eli puheenjohtajan kutsusta tarpeen mukaan, mutta ainakin kaksi kertaa

Vuodessa.


JÄSENYYDET


Hintikka-suku ry on jäsenenä Suomen Sukuseurojen Keskusliitto ry:ssä, jonka kokouksiin lähetetään edustaja

ja Sisä-Savon perinneyhdistyksessä.


MUU TOIMINTA


Hintikka-museon aikaansaaminen esim. nettimuseona on asia, jonka aikaansaaminen antaa tuleville sukupolville

mahdollisuuden perehtyä suvun historiaan entistä laajemmin. Alkuun voitaisiin päästä, kun löytyy

asiantunteva nettitaituri, joka laatii seuralle sopivan mallin museon tietojen keräämiseen. Toinen asia on aineiston

keruu. Siinä voitaisiin toimia siten, että jokaisesta sukuhaarasta valitaan sopiva määrä henkilöitä, jotka

keräävät sukuhaaraa koskevaa tietoa ja aineistoa museokäyttöön. Sukuneuvosto koordinoi hanketta ja ohjaa

toimintaa niin, että saadaan tasapainoinen tulos kaikista sukuhaaroista.

Toimintakauden aikana tehostetaan sukuseuran toimintaa ja jatketaan erikoisesti jäsenhankintaa, sillä seura

"ukkoutuu", ellei jäseniksi ja mukaan toimintaan saada nuoria seuran toiminnasta kiinnostuneita suvun jäseniä.

Seuralla olevaa sukututkimustiedostoa käytetään hyväksi sekä sukututkimuksen jatkotyössä että uusien

jäsenien hankinnassa.

Perustettu stipendirahaston on edelleen tärkeällä sijalla, sillä sen avulla voidaan tukea esim. nuorten tutkijoiden

sukuumme liittyvää tutkimustyötä.


Stipendirahasto (Avautuu PDF tiedostona)

Talousarviot

2014

2015

Varsinainen toiminta (kokoukset, lehti)

-3000

-2900

Yhteistoiminta (postitukset,matkat, tstokulut)

-1800

-1600

Varainhankinta (jäsenamksut, kirjat yms.)

4800

4500
Tuloslaskelmat

2013

2012

2011

Varsinainen toiminta

-2 685.62

-2 887.32

-1 512.79

Yleistoiminta

-2 215.20

-653.37

-579.70

Varainhankinta

4 237.00

2 467.00

2 244.80

Sijoitus- ja rahoitus

43.64

49.61

49.92

Tulos

-620.15

-1 023.78

202.23

Tase
Vaihtuvat
siirtosaamiset

649.58

0.00

0.00

pankki

3 960.31

4 865.05

5 688.32

VASTAAVAA

4 609.89

4 865.05

5 688.32

Oma pääoma

4 504.89

4 865.04

5 688.32

Vieras pääoma

105.00

0.00

0.00

VASTATTAVAA

4 609.89

4 865.04

 5 688.32